Počasí

NOUZÍN vesnice tzv. Českého koutku

Historie

Nouzín (polsky Ostra Góra) je jednou z 11 vesnic, které patří do tzv. Českého koutku. Český koutek (německy Böhmischer Winkel, polsky Czeski Zakątek) je území v západním Kladsku, blízko česko-polských hranic, v okolí města Chudoba. Z původních cca 50 staveb se dnes v Nouzíně dochovalo pouze několik domů.

Do roku 1945 tvořili většinu obyvatelstva Kladska Němci, po roce 1945 nově přistěhovalí Poláci. Na území Českého koutku žila výrazná česká menšina, hovořící kladským nářečím češtiny a žijící zde již od 11. století. Po připojení Kladska k Polsku se počet Čechů začal v důsledku emigrace a asimilace výrazně snižovat (v roce 1902 to bylo 5250 osob, těsně po druhé světové válce přibližně 5100 osob, v roce 1957 přibližně 500 osob, na počátku 21. století patrně již jen čtyři osoby). Většinu obyvatel Českého koutku tvoří dnes Poláci.

Po stránce geografické je Český koutek oddělen od zbytku Kladska a patří do širšího území české kotliny. Spadá do úmoří Severního moře a nikoli, jako zbytek Kladska, do úmoří moře Baltského.


Do Českého koutku patří následující vesnice:

 

Zajímavé odkazy týkající se Českého koutku:

"Sbohem Český koutku" – Dramatický příběh lidí, vyhnaných po druhé světové válce z Kladska do Čech. Režie D. Vondráček
"Poslední česká vlastenka v polském Kladsku" – Reportáž České Televize o Machovsku, Stroužném, Nouzínu a původních obyvatelích (začátek přibližně ve 24 minutě reportáže)