Počasí

ZAJÍMAVOSTI převzato z Lhotské Kroniky, autor p. Hejnyš

O vzniku vodovodu "Metuj"

Lhota s Machovem a Nízkou Srbskou leží ve hlubokém údolí, jež je na rozhraní Lhoty a Machova odděleno mírným návrším “Kopec” (511 m) od úpatí Boru mírně se zvedajícího, jenž na opačné severní straně spadá opět příkřeji k soutoku potoka Stekelnice a Trnkavy, kde se říká “Zákopanice“. Tam, kde ostroh (na němž stojí kostel) má na pravém břehu ostroh zvaný “Kopečka“, je pozorovateli jasno, že vody rozervaly před věky hráz horského jezera, z něhož zbyl pak jediný močál a dosud pramenité slatiniště s vrstvami rašeliny a místy se zachovalou florou rašelinišť. Při vykopávce hlubokých “zářezů“

při zavádění “Skupinového vodovodu Metuj“ (“Bor“) objevil seu tak zv. “Jezera“ hluboký písčitý nános se zbytky po staletí zaplavených kmenů. Zároveň opadly hladiny v sousedství rašelinišť vyvěrajících pramenů tzv. “Studnic“, jichž na úpatí Boru mnoho vyvěrá, nejnovější z nich ve “Bráně“ po levém břehu Trnkavy. Tyto, a zvláště v boku Boru vznikající prameny daly základ myšlence velkolepého gravitačního vodovodu, který dnes (od r. 1928) všecky obce okresu Polického zásobuje zdravou pitnou vodou.

Stavba jedné ze sběrných nádrží pod Borem

Stavba jedné ze sběrných nádrží pod Borem

 

Věnování

Tyto stránky jsou věnovány všem občanům Machovské Lhoty, kteří položili své životy během 1. světové války v letech 1914–1918:

Spěte klidně otcové, synové, bratři.
Za drahou krev Vaši – v cizině prolitou osvobozená vlast.
Těm, kteří se nedožili, na věčnou paměť postavili občané Lhotští R 1922.


Slova vyrytá na Lhotském památníku obětem 1. světové války.